Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

№ 1301, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не сплатить суму судового збору

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

-якщо відповідач визнає позов повністю або частково

№ 1302, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

+якщо позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

-якщо Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

-якщо відповідач визнає позов повністю або частково

№ 1303, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки щодо форми та Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі змісту позовної заяви

-якщо відповідач визнає позов повністю або частково

№ 1304, 0, 14, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:

-рішення про відмову у відкритті провадження у справі є остаточним і не підлягає оскарженню

+питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду

-ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у справі

-питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня надходження заяви до суду

-відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним позовом

№ 1305, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:

-неможливим Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі є розгляд цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

+заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи

-справа не підвідомча суду

-у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1306, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:-неможливим є розгляд цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

-справа Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі не підвідомча суду

-у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

+позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1307, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:

+справа не підсудна цьому суду

-справа не підвідомча суду

-відповідач до відкриття провадження у справі визнає позов повністю або частково

-у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

-після смерті Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1308, 0, 14, 1, 1, 60

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:

+подана позовна заява щодо вимог, за якими відповідно до ЦПК може бути видано судовий наказ

-справа не підвідомча суду

-відповідач до відкриття провадження у справі визнає позов повністю або частково

-у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1309, 0, 14, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку повернення позовної заяви позивачеві:

+повернення позовної Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви

-ЦПК не передбачає виключного переліку випадків, коли позовна заява повертається позивачеві

-про повернення позовної заяви суддя постановляє рішення або протокольну ухвалу

-повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом

-ухвала про повернення заяви позивачеві не може бути оскаржена в апеляційному порядку

№ 1310, 0, 14, 1, 1, 60

Вкажіть, які з передумов права на звернення до суду зазначено правильно:

-у провадженні іншого суду немає справи з аналогічного спору

+заява підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-заява непідвідомча суду

-не правовий характер вимоги позивача

-наявність ухвали суду про закриття провадження у справі Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі у зв’язку з укладенням мирової угоди у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

№ 1311, 0, 14, 1, 1, 60

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

-час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням

+пропозиція відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються

-ціна позову щодо вимог майнового характеру

-вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання

-перелік документів, що додаються до позовної заяви

№ 1312, 0, 14, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відмови у відкритті провадження у справі Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі:

+відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом

-ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у справі

-питання про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня надходження заяви до суду

-відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду з тотожним позовом

-про відмову у відкритті провадження у справі суддя ухвалює рішення

№ 1313, 0, 14, 1, 1, 60

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

-час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням

+час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя вирішив, що його проведення є Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі необхідним

-ціна позову щодо вимог майнового характеру

-вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання

-час і місце попереднього судового засідання, якщо його проведення відповідно до вимог ЦПК є обов’язковим по даній цивільній справі

№ 1314, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не сплатить суму судового збору

+подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та змісту Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі позовної заяви

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору

-якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

-якщо відповідач визнає позов повністю або частково

№ 1315, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:

-рішення про відмову у відкритті провадження у справі є остаточним і не підлягає оскарженню

+питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду

-ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі відмови у відкритті провадження у справі

-питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня надходження заяви до суду

-відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним позовом

+ЦПК встановлює виключний перелік підстав для відмови у відкритті провадження у справі

-про відкриття провадження у справі суддя ухвалює рішення

№ 1316, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:

-неможливим є розгляд цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

+заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи

-справа не підвідомча суду

+заяву подано недієздатною особою

-у провадженні Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

+позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1317, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:

+справа не підсудна цьому суду

+подано позовну заяву щодо вимог, за якими може бути видано судовий наказ

-справа не підвідомча суду

-відповідач до відкриття провадження у справі визнає позов повністю або частково

-у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

+подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини без дотримання вимог, встановлених Сімейним Кодексом України

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

№ 1318, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку повернення позовної заяви позивачеві:

+повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви

+про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу

-ЦПК не передбачає виключного переліку випадків, коли позовна заява повертається позивачеві

-про повернення позовної заяви суддя постановляє рішення або протокольну ухвалу

-повернення позовної заяви перешкоджає повторному Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі зверненню до суду з таким самим позовом

+ЦПК передбачає вичерпний перелік випадків, коли позовна заява повертається позивачеві

-ухвала про повернення заяви позивачеві не може бути оскаржена в апеляційному порядку

№ 1319, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть, які з передумов права на звернення до суду зазначено правильно:

-у провадженні іншого суду немає справи з аналогічного спору

+заява підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

+у провадженні іншого суду немає справи із тотожного спору

+відсутність рішення третейського суду, прийнятого в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, встановлених законом

-заява непідвідомча суду

-не правовий характер вимоги позивача

-наявність ухвали суду про Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі закриття провадження у справі у зв’язку з укладенням мирової угоди у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

№ 1320, 0, 14, 2, 1, 90

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

-час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням

+пропозиція відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються

-ціна позову щодо вимог майнового характеру

+час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя вирішив, що його проведення є необхідним

-вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання

+зміст позовних вимог

-перелік документів Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі, що додаються до позовної заяви

№ 1321, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відмови у відкритті провадження у справі:

+відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом

+про відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу

-ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у справі

+питання про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду

-питання про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня надходження заяви до суду

-відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі зверненню до суду з тотожним позовом

-про відмову у відкритті провадження у справі суддя ухвалює рішення

№ 1322, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є неправильними щодо форми та змісту позовної заяви:

+позов може заявлятися усно в судовому засіданні

+до позовної заяви не обов’язково додавати документи, що підтверджують сплату судового збору

-позовна заява подається в письмовій формі

+позовна заява підписується відповідачем, що засвідчує його ознайомлення із змістом позовної заяви

-позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити відомості про забезпечення доказів або позову

-до позовної заяви не додаються документи, що підтверджують сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

-позовна заява підписується позивачем або його представником

№ 1323, 0, 14, 2, 1, 90

Строк вирішення Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі становить:

-один місяць з дня відкриття провадження у справі

-десять днів з дня надходження заяви до суду

+три дні з дня надходження заяви до суду

-п’ятнадцять днів з дня надходження заяви до суду

-місяць з дня надходження заяви до суду

-у розумний строк, але не більше п’яти днів з дня надходження заяви до суду

+три дні з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків

№ 1324, 0, 14, 2, 1, 90

Правила щодо обов’язку подання копій документів поширюються на позови:

-про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

+що Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі виникають з сімейних правовідносин

-що виникають з трудових правовідносин

+що виникають із договірних правовідносин

-про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину

-про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи

+про відшкодування моральної шкоди

№ 1325, 0, 14, 2, 1, 90

В яких відповідях неправильно вказано, коли позовна заява залишається без руху:

-не зазначено дату подання позовної заяви

+сплачено судовий збір

-не сплачено судовий збір

-не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

+позовна заява підписана позивачем або його представником

+до позовної заяви, яка подається представником, не додано документів, що підтверджують наявність у нього свідоцтва про права на зайняття адвокатською діяльністю

-позовна заява не підписана позивачем

№ 1326, 0, 14, 2, 1, 90

Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

-заяву Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи

-справа не підсудна цьому суду

+після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

-заяву подано недієздатною особою

+заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову

+у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

№ 1327, 0, 14, 2, 1, 90

У яких випадках ЦПК встановлює строки подання позовної заяви:

-у випадку подання позовної заяви зацікавленою особою

-у випадку подання позовної заяви прокурором

+у випадку забезпечення позову до подання позовної Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі заяви

-у випадку подання заперечення проти позову

-у випадку відмови у відкритті провадження у справі

+у випадку забезпечення доказів до подання позовної заяви

-у випадку повернення позовної заяви.

№ 1328, 0, 14, 2, 1, 90

Підставами для залишення позовної заяви без руху є:

-не забезпечено позов до подання позовної заяви

-не забезпечено докази до подання позовної заяви

+недотримання вимог щодо змісту позовної заяви

-позовну заяву подано прокурором

-позовну заяву подано третьою особою

+не додано копію позовної заяви

+не додано копії документів до позовної заяви

№ 1329, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть правові наслідки залишення позовної заяви без руху:

-позивач позбавляється права на звернення до суду з тотожним позовом

-позовна заява вважається поданою незалежно від усунення недоліків

+у разі усунення недоліків, у встановлений ухвалою суду, строк Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі позовна заява вважається поданою у день первісного її подання до суду

-позовна заява вважається забезпеченою

-позовна заява вважається поданою у день усунення недоліків

+у разі неусунення недоліків, у встановлений ухвалою суду строк, позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві

-позивачу відмовляють у відкритті провадження у справі

№ 1330, 0, 14, 2, 1, 90

Подання позовної заяви до суду зацікавленою особою тягне для суду обов’язок:

-розглянути та вирішити спір

-видати судовий наказ

+розглянути питання про відкриття провадження у справі на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому ЦПК

-забезпечити позов

-забезпечити докази

+постановити ухвалу про відкриття провадження у справі або відмову у відкритті провадження у справі

+за наявності підстав вирішити питання про повернення позовної заяви

№ 1331, 0, 14, 2, 1, 90

При Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі вирішенні питання про відкриття провадження у справі суддя перевіряє:

+чи відповідає форма і зміст заяви вимогам закону

+відсутність такого, що набрало законної сили, рішення суду по тотожному спору

-зміст позовних вимог

-ціну позову щодо вимог майнового характеру

-ціну позову щодо вимог немайнового характеру

-надіслання позивачем копії позовної заяви відповідачу

-чи позов пред’явлено належним позивачем

№ 1332, 0, 14, 2, 1, 90

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі суддя перевіряє:

-зміст позовних вимог

-ціну позову щодо вимог майнового характеру

-ціну позову щодо вимог немайнового характеру

-надіслання позивачем копії позовної заяви відповідачу

+підвідомчість справи суду

-чи позов пред’явлено належним позивачем

+чи має заявник відповідно до ст.3 ЦПК право на порушення справи

№ 1333, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі форми та змісту позовної заяви:

-до позовної заяви не обов’язково додавати документи, що підтверджують сплату судового збору

-позовна заява підписується відповідачем, що засвідчує його ознайомлення із змістом позовної заяви

+ЦПК встановлює чіткі вимоги щодо реквізитів позовної заяви

-позов може заявлятися усно в судовому засіданні

-позовна заява може бути викладена у довільній формі, на розсуд позивача

+позовна заява подається в письмовій формі

-позовна заява не може бути подана після забезпечення доказів або позову

№ 1334, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо форми та змісту позовної заяви:

-до позовної заяви не обов’язково додавати документи, що підтверджують сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

-позовна заява підписується відповідачем, що засвідчує його Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі ознайомлення із змістом позовної заяви

-позов може заявлятися усно в судовому засіданні

-позовна заява може бути викладена у довільній формі, на розсуд позивача

-позовна заява не може бути подана після забезпечення доказів або позову

+до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору

+якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження

№ 1335, 0, 14, 2, 1, 90

Позов про спростування відомостей, що порушують честь і гідність, може бути пред’явлено:

+близькими родичами особи, про яку поширені такі відомості, якщо ці відомості опосередковано і їх стосуються

+члени сім’ї особи щодо якої поширені такі відомості, якщо ця особа померла

+законним представником Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі, який не є членом сім’ї, якщо такі відомості поширені щодо особи, визнаної недієздатною

-особою, яка поширила такі відомості

-близькими родичами особи, яка поширила такі відомості

-законним представником, який не є членом сім’ї, якщо такі відомості поширені щодо особи, визнаної безвісно відсутньою

-юридичною особою, щодо якої поширені неправдиві відомості

№ 1336, 0, 14, 2, 1, 90

Позов про спростування відомостей, що порушують честь і гідність, може бути пред’явлено:

+близькими родичами особи, про яку поширені такі відомості, якщо ці відомості прямо і їх стосуються

+законним представником, який не є членом сім’ї, якщо такі відомості поширені щодо особи, визнаної недієздатною

-особою, яка поширила такі відомості

-близькими родичами особи, яка поширила такі відомості

-законним Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі представником, який не є членом сім’ї, якщо такі відомості поширені щодо особи, визнаної безвісно відсутньою

-юридичною особою, щодо якої поширені неправдиві відомості

+особою, про яку поширені такі відомості

№ 1337, 0, 14, 2, 1, 90

Правила щодо обов’язку подання копій документів не поширюються на позови:

-що виникають із договірних правовідносин

+про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

-що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин

-про відшкодування моральної шкоди

+що виникають з трудових правовідносин

-про розірвання шлюбу

-про стягнення аліментів

№ 1338, 0, 14, 2, 1, 90

Правила щодо обов’язку подання копій документів не поширюються на позови:

-що виникають із договірних правовідносин

-що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин

-про відшкодування моральної шкоди

-про розірвання шлюбу

-про стягнення аліментів

+про відшкодування шкоди, завданої Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі внаслідок злочину

+про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи

№ 1339, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна заява залишається без руху, якщо:

+не зазначено дату подання позовної заяви

-заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-заяву подано недієздатною особою

+не сплачено судовий збір

-справа не підсудна цьому суду

+не додержано вимог щодо змісту позовної заяви

-позивач помер до відкриття провадження у справі

№ 1340, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна заява залишається без руху, якщо:

-заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-заяву подано недієздатною особою

+не додано копії позовної заяви та всіх документів, що до неї додаються, відповідно кількості відповідачів та третіх осіб, крім випадків, передбачених ЦПК

-справа не Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі підсудна цьому суду

-позивач помер до відкриття провадження у справі

+до позовної заяви, яка подається представником, не додано документів, що підтверджують його повноваження

+позовна заява не підписана позивачем

№ 1341, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

+заяву подано недієздатною особою

-заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки щодо форми та змісту позовної заяви

-у випадку розшуку відповідача в Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі разі неможливості розгляду справи у його відсутності

-розгляд цієї справи неможливий до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, кримінального чи адміністративного судочинства

№ 1342, 0, 14, 2, 1, 90

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

-заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

-у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

-у випадку розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи у його відсутності

-розгляд цієї справи неможливий до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, кримінального Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі чи адміністративного судочинства

+якщо справа не підсудна цьому суду

+якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не сплатить суму судового збору

№ 1343, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку повернення позовної заяви позивачеві:

-про повернення позовної заяви суддя постановляє рішення або протокольну ухвалу

+про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу

-повернення позовної заяви перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом

-ухвала про повернення заяви позивачеві не може бути оскаржена в апеляційному порядку

+ухвала про повернення заяви позивачеві може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду

-питання про повернення позовної заяви вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви до суду

+повернення позовної Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви

№ 1344, 0, 14, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:

-відмова у відкритті провадження не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду

-про відкриття провадження у справі суддя виносить рішення

-питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду

+питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду

-питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує у розумний строк, але не пізніше п’ятнадцяти Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі днів з дня надходження заяви до суду

+про відкриття провадження у справі суддя постановляє ухвалу

+відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом

№ 1345, 0, 14, 2, 1, 90

Які з наведених положень не є підставами для відмови у відкритті провадження у справі:

-після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

+заяву подано недієздатною особою

-заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства

+позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову

-у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі підстав

-у зв’язку з припиненням юридичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва

+позовна заява не оплачена судовим збором

№ 1346, 0, 14, 2, 1, 90

В яких відповідях правильно вказано, коли позовна заява залишається без руху:

+не сплачено судовий збір

-позовна заява підписана позивачем або його представником

+позовна заява не підписана позивачем

+не зазначено дату подання позовної заяви

-заява не підвідомча суду

-спір носить не правовий характер

-сплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення

№ 1347, 0, 14, 2, 1, 90

Які із перерахованих матеріально-правових наслідків відкриття провадження у справі названо правильно:

+аліменти присуджуються з моменту відкриття провадження

+добросовісному володільцю відшкодовуються витрати щодо утримання спірного майна у разі його відчуження

+майно вважається спірним і може бути обмежене Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі в обороті шляхом забезпечення позову

-виникають цивільно-процесуальні правовідносини

-суб’єкти спірних матеріальних правовідносин набувають статусу сторін цивільного процесу

-недобросовісному набувачу відшкодовуються витрати щодо утримання спірного майна у разі його відчуження

-заробітна плата у трудових спорах присуджується з моменту відкриття провадження

№ 1348, 0, 14, 2, 1, 90

Які із перерахованих нижче ухвал, що приймаються на стадії відкриття провадження у справі, підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду:

-ухвала про реєстрацію позовної заяви та передачу її судді в порядку черговості

-ухвала про залишення позовної заяви без руху

+ухвала про повернення позовної заяви

+ухвала про відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності

+ухвала про відмову у відкритті провадження у справі

-ухвала про відкриття Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі провадження у справі з порушенням правил виключної підсудності

-ухвала про визначення строку для усунення недоліків позовної заяви, якщо такі недоліки не усунуті у визначений строк


documentbamhfdx.html
documentbamhmof.html
documentbamhtyn.html
documentbamibiv.html
documentbamiitd.html
Документ Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі